Header Ads Widget

Kedhung Srengenge Sak Kidule Bumi Parangjoro


Sambel kacang kacampur gula jawa. Komplitan bayem, kembang turi, lan kacang panjang. Munine Pecel. Masakan tradisonal pecel ngrembaka maneka warna. Pecel lele, pecel kangkung, pecel gendar, lsp. Tetanduran kang tuwuh ing kiwa tengen pekarangan lan sesabinan, ngelingkan banyu kang nyurung tuwuhing gegodhongan lan kembang sayur. 

Gambar Dari
selalu cinta Indonesia wordpress
Kali kang mili mlipir sak kiwane desa aran Bengawan Solo, gumrojok kasentor saka pegunungam sewu. Duk.nalikane tumaruna kasurung bajul tumuju Demak Bintoro datan tekan sing dituju, lamun asat banyu kang mili. Jurang kali jero kratone bajul kang dadi saksi yudaning pawongan mungsuh sato nggegirisi. Lamu jinangka dadi kanca hanyurung gethek tumekaning Demak Bintoro.

Joko Tingkir kang labuh yuda ing kedhung srengenge sak kidule bumi Parangjoro, tuwuh dadi bumi Sonorejo. Tumungke muser ing kedung jero kaaran _pucel_ kasentor ilining banyu.
Kasambung malih ......

3/4/2019 _ndorojoyo_

Post a Comment

0 Comments